Beslissingen II

In mijn vorige blog vertelde ik over de keuzes die een cliënt kan maken. Deze keuzes leiden volgens mij tot een duurzamere manier van hulpverlening. Vandaag wil ik daarvan een aantal voorbeelden geven.

1. De cliënt met fi­nan­ciële pro­ble­men

Een cliënt met schulden komt op de website en ziet dat er de mogelijkheid is om door middel van zelfhulp aan de problemen te werken. Na een paar zelfhulp-opdrachten merkt cliënt dat hij zichzelf onvoldoende op de rit kan zetten. Daarom stelt hij vrijwillig de vraag om hier begeleiding in te krijgen.

De duurzame keuze: cliënt kiest zélf voor begeleiding, in plaats van daartoe ‘gedwongen’ te zijn.

2. De cliënt met zorgen om ie­mand an­ders

Een cliënt heeft grote zorgen om zijn buurman. De buurman heeft zich al weken niet laten zien, de tuin ligt er verwilderd bij en het vuilnis stapelt zich op. Cliënt kiest ervoor om niet naar een meldpunt te stappen, maar anoniem om tips te vragen zodat hij zelf op de buurman af kan stappen.

De duurzame keuze: op deze manier zorgt cliënt voor sociale cohesie.

3. De cliënt met op­voe­dings­pro­ble­men, maar…

Een cliënt vraagt om praktische opvoedingstips. De maatschappelijk werker neemt door wat de situatie is, en vraagt voorzichtig door. Na een aantal keer contact is de cliënt zover om te vertellen dat er thuis sprake is van huiselijk geweld. Schaamte weerhield de cliënt dit eerder te vertellen.

De duurzame keuze: cliënt kan op deze manier op eigen tempo vertellen wat hij/zij wil.

Zomaar drie voorbeelden waarbij keuze van cliënt tot duurzame(re) oplossingen kan leiden. Hoe werkt het in jouw praktijk?