Wat ik doe

Projectmanagement / Product Owner

Als ‘Projectmanager Digitale Hulpverlening’ houd ik me op een breed vlak bezig met dat waar het om gaat: goede hulpverlening voor cliënten. 

Dit betekent dat ik tijdens het proces van idee tot implementatie van (nieuwe) werkprocessen en ondersteunende software de belangen voor hen altijd voorop stel. Daarmee drijf ik collega’s wel eens tot waanzin. Altijd weer die vraag: “En wat heeft de cliënt eraan?”

Een belangrijk deel van mijn tijd besteed ik als product owner aan de ontwikkeling van Online Dossier: een cliëntcommunicatiesysteem waarin we de de cliënt maximale participatiemogelijkheden bieden. Online Dossier is een hulpmiddel om cliënt en hulpverlener beter te laten samenwerken.

De ontwikkeling van de software wordt offshore gedaan. Ik ben medeverantwoordelijk voor de aansturing van het ontwikkelteam. We werken efficiënt en met veel humor samen, ondanks taal- en tijdsverschillen.

Scholing en workshops

Met betrekking tot blended werken geef ik scholing aan zowel professionals als studenten. Enkele keren per jaar geef ik bij Kwadraad scholing aan collega’s. Ook word ik ook nogal eens gevraagd om bij andere organisaties het blended gedachtegoed onder de aandacht te brengen. 

Lesgeven aan studenten doe en deed ik op Hogeschool Leiden, Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Bij diverse andere hogescholen heb ik gastlessen gegeven. Voor deze lessen en workshops ontwikkel ik het materiaal. 

AVG en privacy

Een ander deel van mijn tijd besteed ik aan AVG en privacy. In dat kader beoordeel ik als lid van de informatiebeveiligingsgroep verwerkersovereenkomsten, neem ik DPIA’s af en informeer ik collega’s over verschillende aspecten van privacy die in het dagelijks werk aan de orde zijn.

Kwaliteits­manage­ment

Voor de afdeling Kwaliteit heb ik een webapplicatie voor cliënttevredenheid ontwikkeld. Hiermee kunnen cliënten laagdrempelig en met behoud van volle privacy hun mening geven.  

Diverse web­applica­ties

Ik ontwikkel en beheer verschillende andere websites en webapplicaties zoals het ‘handboek’, het forum van Kwadraad en handleidingen op basis van filmpjes en/of stappenplannen. 

Reïntegratie van (langdurig) zieke collega’s

De maatschappelijk werker zal mij nooit verlaten. Sinds begin van 2018 ondersteun ik herintredende collega’s in hun proces.

Schrijven en redigeren

Op gezette tijden verlaat een blogje of artikel mijn hoofd. Ook voor redactie van allerlei zaken ben ik altijd te vinden.