Het Johari-venster

25 nov 2020 0 comments

Hoe werkt het?

Het Johari-venster helpt je om meer zicht te krijgen waarover je communiceert, en op welke manier je dat doet. Het woord ‘Johari’ klinkt misschien wat raar, maar het is gewoon een afkorting van Joseph Luft en Harry Ingham. In het venster zijn vier onderdelen die aangeven welke informatie bij wie bekend is. Dit worden de kwadranten genoemd.

 Bekend aan jezelfOnbekend aan jezelf
Bekend aan anderenOpen ruimteBlinde vlek
Onbekend aan anderenVerborgen gebiedOnbekend gebied

Wat is wat?

Open ruimte
De ‘open ruimte’ is wat jullie allebei weten, en waarover jullie kunnen praten.

Blinde vlek
De ‘blinde vlek’ is wat anderen weten, maar jij niet. Dat kan bijvoorbeeld een geheim zijn dat anderen weten, maar jij niet.

Verborgen gebied
Het ‘verborgen gebied’ zijn jouw geheimen. Dit zijn de dingen die je bewust niet aan anderen vertelt.

Onbekend gebied
Het ‘onbekende gebied’ is onbekend voor zowel jou als de anderen. Hier wordt dus nooit over gepraat.

In welke situatie komt het voor?

Meer dan je denkt, maar vaak onbewust! Zo kan het zijn dat anderen denken dat een onderwerp van de ‘blinde vlek’ wel degelijk bekend is bij jou. Ook kan het zijn dat bepaalde onderwerpen niet besproken ‘mogen’ worden. Ze zijn er wel, maar worden bewust genegeerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de onvrede over het functioneren van iemand binnen een bedrijf: iedereen weet het, maar niemand wil er z’n vingers aan branden door het bespreekbaar te maken!

Hoe kan ik het gebruiken?

Nu weet je dat jij en anderen soms bewust, en soms per ongeluk informatie voor elkaar verborgen houden. Het is prima om dat bewust te doen, maar houd er rekening mee dat het soms misverstanden de wereld in kan helpen!

Tips

  • Als je denkt informatie te missen, vraag er dan om. Ga vooral niet zitten gissen.
  • Maar: probeer niet alles uit te vinden. Als iemand iets niet wil vertellen is dat prima.
  • Accepteer dat mensen soms dingen niet willen vertellen.

Comments are disabled.