‘Ehealth’ is méér dan een digitaal consult

Twitter is een gaaf platform om puntige berichtjes de wereld in te slingeren. 140 karakters bieden echter soms te weinig om een goed verhaal te vertellen. Ondanks dat besef deed een tweet van @minvws mijn wenkbrauwen even omhoog gaan.

Ik antwoordde dan ook enigszins wrevelig…

Ehealth, EHealth, e-Health, eHealth: het is een (mode?)woord dat al jaren rondzingt. Het lijkt een doel op zichzelf geworden te zijn. Ik kijk er anders tegenaan: het is een middel.

Betrokkenheid

Met digitale mogelijkheden kunnen patiënten, cliënten, bewoners of andere zorgontvangers actief betrokken worden bij hun proces tot verandering. Dit gebeurt door samen te werken met professionals en andere belanghebbenden uit de omgeving van de zorgontvanger. En ja, dat gebeurt op een digitaal platform en we kunnen dat “e-Health” noemen. Zo beschouwd is ’t dus veel meer dan alleen een consultmogelijkheid.

Door samen te werken aan oplossingen wordt de betrokkenheid van alle belanghebbenden vergroot. Niet alleen doordat men passief op de hoogte gehouden wordt, maar doordat iedereen actief kan bijdragen en daar verslag van te doen. Dit kan in allerlei vormen- schriftelijk, een filmpje, etc.

Verantwoording

De actieve bijdrage kan handig gedaan worden in de vorm van resultaatmetingen. Deze kwantificering helpt in een zorgtraject om de gestelde doelen in de gaten te houden en/of aan te scherpen. Geaggregeerde (en uiteraard geanonimiseerde) resultaatmetingen kunnen een mooie basis vormen voor een verantwoordingsgesprek met subsidieverstrekkers, verzekeraars, etc.

Kortom: de focus van eHealth mag best een beetje anders ingezet worden. Het gaat niet om een technisch foefje, maar om de samenwerking, betrokkenheid en verantwoording van alle betrokkenen in een zorgtraject. Technische middelen zijn daarbij ondersteunend.